Επικοινωνία:

Athenian – Ζυγός Α.Ε.
Σόλωνος 108 Αθήνα 10682 – Τηλ. 2103800300 Fax 2103634576
Email: info@atheniancollege.gr


Ισολογισμός ΖΥΓΟΣ 31/12/12

Ισολογισμός ΖΥΓΟΣ 31/12/13